محل نشر ایران - تهران
ناشر انجمن فناوری آموزشی ایران
شروع انتشار -
وضعیت چاپ الکترونیکی
درصد همانندجویی 15%
زبان نشریه فارسی (چکیده انگلیسی)
هزینه انتشار -
نوع نشریه علمی
نوع داوری داوری بسته (حداقل 2 داور)
زمان داوری 9 هفته تا 3 ماه

 

فصلنامه روندها و دستاوردها در فناوری یادگیری با کسب مجوز از وزارت ارشاد با شماره پروانه ۹۴۶۲۵ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۲ با امتیاز رسمی انجمن فناوری آموزشی ایران، فعالیت خود را آغاز نمود. ارکان اصلی نشریه و اعضای هیات تحریریه فصلنامه در جلسه هیات مدیره انجمن مورخ 11/08/1402 انتخاب شدند. سایت نشریه در هفته پژوهش سال ۱۴۰۲ جهت اطلاع رسانی و انجام فرایند اخذ، داوری و چاپ مقالات راه اندازی و آماده خدمت رسانی به محققین گرامی می باشد. چشم انداز نشریه، گسترش مرز های دانش با تاکید بر رفع نیازهای کشور در عرصه آموزش و یادگیری، کاربرد فناوری یادگیری در نظامهای آموزشی اعم از آموزش عالی، آموزش و پرورش، علوم پزشکی، صنعت، خدمات و بخش آموزش سایر نهادهای دولتی و غیردولتی، رصد کردن وضعیت آموزش و یادگیری در حال و آینده با توجه به رشد فناوری، بررسی تهدید و چالش های موجود در نظام های آموزشی و تبدیل به فرصت مبتنی بر تحقیقات علمی. با توجه به مطالب فوق، از پژوهشگران فرهیخته تقاضا می شود پس از ثبت نام در سایت، مقالات خود را در سامانه بارگذاری و ما را در نشر یافته های علمی در حوزه فناوری یادگیری کمک نمایند. بدون شک هیات مدیره انجمن از کلیه نظرات سازنده و انتقادی کاربران گرامی استقبال می نماید.   


   اهداف و محورهای نشریه        

هدف عمده نشریه روندها و دستاوردها در فناوری یادگیری فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با فناوری آموزشی و یادگیری می باشد. از این رو، امید است که این نشریه بتواند راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی رشته تکنولوژی آموزشی ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، به پژوهشگران توصیه می شود که مقالات معتبر خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

 • روندها و مسایل جدید در حوزه فناوری یادگیری
 • فناوری آموزشی و کاربرد آن در علوم مرتبط با حوزه یادگیری
 • دستاورد پژوهش های داخلی و خارجی پیرامون فناوری یادگیری
 • نشر الگوهای طراحی آموزشی و طراحی محیط برای یادگیری و بهبود عملکرد
 • پژوهش های تطبیقی مرتبط با کاربرد فناوری های یادگیری در نظام های آموزشی
 • کاربست فناوری های نوین و نوظهور در محیط یادگیری رسمی و غیررسمی
 • جایگاه یادگیری ترکیبی در نظام های آموزشی
 • مقالات مرتبط با عناصر آموزش مانند تجارب و فعالیت های یادگیری و ارزشیابی
 • رویکرد و روش های یادگیری و آموزشی نوآورانه براساس آموزه های دینی و فرهنگ بومی
 • پژوهش های مرتبط یا نظام های آموزشی با صنعت و گسترش نوآوری و کارآفرینی
 • پژوهش های بین رشته ای در حل مسایل آموزشی و علوم یادگیری
 • بسط روش های تحقیق در علوم یادگیری مانند طراحی پژوهی
 • نظریه پردازی، نقد و توسعه نظریه ها در حوزه فناوری یادگیری
 • رویکردها و روش های یادگیری بر اساس رسانه های جمعی نوین

  فراخوان دریافت مقاله علمی

 • تایید عنوان و محورهای فصلنامه توسط دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری