تاریخچه راه اندازی نشریه: 
ایده راه اندازی نشریه از دوره های اول و دوم انجمن فناوری آموزشی ایران آغاز گردید ولی بعلت مشکلات اداری معوق ماند تا اعضای هیات مدیره دوره سوم از اواسط سال ۱۴۰۱ مجدد با ثبت نام در سامانه وزارت ارشاد در خواست ثبت نشریه را آغاز و با پیگیری های مکرر در وزارت ارشاد بالاخره موفق شدند در آبان سال ۱۴۰۲ شماره پروانه نشریه را با عنوان فصلنامه روندها و دستاوردها در فناوری یادگیری را کسب نماید. پس از  این مرحله هیات مدیره انجمن در  جلسات خود، محور  اصلی مباحث را حول آماده سازی نشریه برای جذب مقالات، تعیین سردبیر، اعضا هیات تحریریه، محورهای مقالات قرار  داد. با پیگیری های مکرر سایت انجمن در نیمه دوم دی ماه ۱۴۰۲ راه اندازی و فراخوان مقالات به اطلاع صاحبنظران رسید. 
علت انتخاب عنوان مذکور در هم تنیدگی فناوری های آموزشی در علوم یادگیری است. علوم یادگیری با علوم مختلف مانند علوم تربیتی، علوم شناختی، علوم رایانه، علوم ارتباطات و اطلاعات، روانشناسی تربیتی و علوم عصب شناسی و شبکه که در فرایند یاددهی و یادگیری موثر است، سروکار دارد. این علوم در ادغام با فناوری های نوین و نوظهور مانند انواع واقعیت های افزوده و مجازی، بازی های و شبیه سازی ها، هوش مصنوعی قادر است تحول اساسی در روند یادگیری ایجاد نماید. براین اساس محور اصلی مباحث نشریه بر یادگیری و یادگیرنده و محیط های یادگیری متمرکز است. محوری که می تواند در آینده پرورش دهنده افراد متفکر، خلاق، نقاد، خودراهبر بوده و با بسط ایده های جدید زمینه مناسب برای کارآفرینی و توسعه حوزه های شکل گیری شرکت های دانش بنیان را در حوزه فناوری یادگیری فراهم نماید. 
با توجه به قلت نشریات حوزه فناوری آموزشی امید است این نشریه تخصصی بتواند در جوار سایر نشریات علمی و پژوهشی، از تحقیقات علاقمندان حوزه فناوری یادگیری بهره مند و بستر مناسبی را برای توسعه دانش، مهارت و نگرش مرتبط با رویکرد، راهبرد، روش های نوین آموزشی را در محافل علمی فراهم نماید. 
در اینجا برخود لازم می دانم از زحمات اعضا هیات مدیره انجمن فناوری آموزشی ایران، مسئولین و کارشناسان محترم وزارتین ارشاد و فرهنگ اسلامی و نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آموزشی و دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی که تلاش بسیاری برای ثبت و راه اندازی نشریه بعمل آوردند سپاسگزاری نمایم. 
رییس انجمن فناوری آموزشی ایران
دکتر محمد رضا نیلی احمدآبادی


فصلنامه روندها و دستاوردها در فناوری یادگیری با کسب مجوز از وزارت ارشاد با شماره پروانه ۹۴۶۲۵ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۲ با امتیاز رسمی انجمن فناوری آموزشی ایران، فعالیت خود را آغاز نمود.  ارکان اصلی نشریه و اعضای هیات تحریریه فصلنامه در جلسه هیات مدیره انجمن مورخ  ۱۱/0۸/۱۴۰۲ انتخاب شدند.  سایت نشریه در هفته پژوهش سال ۱۴۰۲ جهت اطلاع رسانی و انجام فرایند اخذ، داوری و چاپ مقالات راه اندازی و آماده خدمت رسانی به محققین گرامی می باشد. چشم انداز نشریه، گسترش مرز های دانش با تاکید بر رفع نیازهای کشور در عرصه آموزش و یادگیری، کاربرد فناوری یادگیری در نظام های آموزشی اعم از آموزش عالی، آموزش و پرورش، علوم پزشکی، صنعت، خدمات و بخش آموزش سایر نهادهای دولتی و غیردولتی، رصد کردن وضعیت آموزش و یادگیری در حال و آینده با توجه به رشد فناوری، بررسی تهدید و چالش های موجود در نظام های آموزشی و تبدیل به فرصت مبتنی بر تحقیقات علمی. با توجه به مطالب فوق، از پزوهشگران فرهیخته تقاضا می شود پس از ثبت نام در سایت، مقالات خود را در سامانه بارگذاری و ما را در نشر یافته های علمی در حوزه فناوری یادگیری کمک نمایند. بدون شک هیات مدیره انجمن از کلیه نظرات سازنده و انتقادی کاربران گرامی استقبال می نماید.